Søk kulturmidler

Sauherad kommune deler hvert år ut kulturmidler.


Sauherad kommune deler hvert år ut kulturmidler

Kulturmidler kan søkes av frivillige lag, foreninger og organisasjoner i Sauherad med hovedvekt på barne- og ungdomsarbeid. Det er gratis å søke.

Hva omfatter midlene?

Aktivitets- og arrangementsstøtte (underskuddsgaranti).

Hvordan søke?

Det er to søknadsfrister for å søke om kulturmidler; 1. april og 1. oktober hvert år. Totalt er det ca. 70.000 kr som fordeles. Søknad sendes på papir. Søknadsdokument og veiledning kan du laste ned ovenfor denne artikkel. Du kan også kontakte oss for ytterligere informasjon og papirutgave av skjema og veiledning.

Hva må søknaden inneholde?

Legg ved budsjett for tiltaket, årsmelding, regnskap og handlingsprogram for organisasjonen. Alle organisasjoner som mottar økonomisk støtte fra kommunen eller benytter kommunale bygg til sine aktiviteter forplikter seg til å akseptere ordningen om ledsagerbevis for funksjonshemmede.

Merknader

Ved tildeling av kulturmidler vil tiltak og aktiviteter innenfor kulturområdet for barn og unge bli prioritert. Der hvor lag/foreninger/organisasjoner har undergrupper gis bare tilskudd etter søknad fra hovedlag, dvs søknader fra undergruppene må koordineres i en hovedsøknad.

Kontaktperson

Sindre Flø
Idrettskonsulent
E-post
Mobil 958 47 525

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt