Kontigentkasse

Sauherad kommune har en tilskuddsordning kalt kontingentkasse.
Søknadsfrist er 15.mai og 15. november 2019

Hva er kontingentkasse?

Kontingentkasse er en sum penger som lag og organisasjoner kan søke på, på vegne av barn og unge,for å dekke utgifter til fritidsaktiviteter der familien selv ikke har mulighet til det. 

Hva kan det søkes om?

  • tilskudd til kontingent og/eller
  • tur og utstyr til barn og unge fra 6 år og ut videregående skole.

Hvor mye?

Det kan innvilges inntil kroner 3000,- i tilskudd per person per år.

Hvem søker?

Lag/ organisasjonen søker på vegne av barnet/familien. Den som søker vurderer om familien er i en slik situasjon at de ikke kan dekke kontingent/utstyr/tur selv. Det er ikke familien selv som søker, men lag/ organisasjoner rundt personen.

Søknadsskjema

 

Søknaden skal sendes til:

Bø kommune
Pb 83
3833 Bø

eller pr epost til

postmottak@bo.kommune.no

 

Søknadsfrist

15. mai og 15. september 2019

 

Spørsmål?

Kontakt
Sverre Jacobsen
35 05 92 24
95 22 33 42
sverre.jacobsen@bo.kommune.no