Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon

Klikk for stort bilde

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019. Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2019. 


Mange som ikke søker

Erfaring fra tidligere år viser at mange lag og organisasjoner ikke søker om momskompensasjon.  Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskeforbund.

Slike underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avviste.


Lotteri- og stiftelsestilsynet ønsker å nå flere

Det er også mange enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger. 

De kan lese mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet . Her finner dere og informasjon om viktige endringer i forskriften som gir effekt fra søknadsåret 2019.

Dersom det er noe dere lurer på, ta kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet på e-post: postmottak@lottstift.no eller telefon: 57 82 80 00.


Minstegrenser

For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter den forenklede søknadsmodellen er minstegrense 100 000 kroner i totale driftskostnader, mens minstegrense etter dokumentert søknadsmodell er 7 000 kroner i merverdikostnader som det kan søkes kompensasjon for. Underledd trenger ikke å ta hensyn til minstegrensene fordi de er med i søknaden fra sentralleddet.


Søknadsfrist

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2019. 

Sentralledd har tidligere frist
Merk at sentralledd har egne frister for rapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.


Må være registrert i Frivillighetsregisteret

Alle mottakere av momskompensasjon være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1. september 2019. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid.