Bufdir tilskuddsordning - Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Årlig åpnes det opp mulighet å søke om midler til tiltak for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/ eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene slik at barn og unge kan delta på viktige sosiale arenaer som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.


Søknadsfristen for tilskuddsåret 2019 gikk ut 10.desember 2018

Mer informasjon om hvordan søke er tilgjengelig på Barne-, ungdom og familiedirektoratet (Bufdir) sine sider

Mer informasjon om Bufdir tilskuddsordning


For mer informasjon, kontakt:


Marita Valkeinen
Kulturkonsulent
35 05 92 26
41 61 13 93
marita.kristina.valkeinen@sauherad.kommune.no