Kulturenheten / Kontakt

 

Kulturenheten

Kommunens kulturenhet drifter Sauherad folkebibliotek og kulturskole. Man bidrar med lønnsmidler til driften av Evju Bygdetun og yter støtte/bidrag til prosjekter, foreninger og festivaler knyttet til kunst- og kulturformidling samt idrettslag og ungdomsklubber.

Kulturenheten bidrar også med hjelp til spillemiddelsøknader. Kommunen er ikke involvert i innhold og drift av frivillige lag og organisasjoner, men ønsker å bidra til samarbeid, koordinering og informasjon.

Forebyggende helsearbeid

Kulturenheten ønsker å ha en knutepunktfunksjon som kan bidra til samarbeid, koordinering og informasjon til frivillige lag og organisasjoner. Vi er ikke involvert i innhold og drift av lag og organisasjoner, men bidrar med hjelp til spillemiddelsøknader og legger til rette for administrering av kontingentkasse.

Kontingentkassen er én av tiltakene som er igangsatt som resultat av det tverrsektorielle arbeidt med forebyggende helsearbeid.

 

Kulturpriser

På kommunestyrets juleavslutning deles hvert år Kommunens kulturpris ut, og fra 2013 deler man også ut Ungdommens kulturpris og UngKulPris på Norsk Eplefest i september.
Kontakt oss
 

Kultur

Hilde Pedersen
Kultursjef 
35 05 92 21
957 04 048
Send e-post

Guri Røsok
Rektor kulturskolen
35 05 92 23

993 91 71

Send e-post

Trond Villa
Teamleder / Inspektør Kulturskolen
35 95 70 32
480 67 200
Send e-post

Marita Valkeinen
Kulturkonsulent
35 05 92 26
41 61 13 93
Send e-post
Sindre Flø
Idrettskonsulent
35 05 92 27
95 84 75 25
Send e-post

Bibliotek

Sauherad Folkebibliotek
35 95 77 11
409 13 164
Send e-post

Ingvild Elvestad Tørre
Biblioteksjef Bø og Sauherad
E-post: ingvild.elvestad.torre@bo.kommune.no

 

Katrine Thorstensen
Folkebiblioteket
35 95 77 10

Evju Bygdetun

Jorid Vale
Bestyrer museum / Evju
35 95 57 08
932 09 355
Send e-post

Kontaktperson

hilde pedersen
Kultursjef
E-post
Telefon 35 05 92 21
Mobil 957 04 048

Adresse

Besøksadresse Sauherad kulturskole
Sauherad barne- og ungdomsskole
Tinghaugvegen 1, Gvarv

Besøksadresse kulturkontoret Sauherad og Bø
Gullbring kulturanlegg
Gullbringveien 34, Bø

Postadresse kulturenheten
Kulturenehten
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen
 

Kartpunkt