Lokal kulturminnekartlegging

 Klikk for stort bilde

Lokalt samarbeid

Siden 2009 har det pågått et omfattande kartleggingsprosjekt både i Bø og Sauherad kommune. Frivillige har tatt på seg oppgaven å kartlegge og registrere nyere tids kulturminner fra tiden etter 1537. Disse er ikke automatisk freda.

Hovudfokus i Bø og Sauherad er samarbeid med lokale aktører og frivillige. Med hjelp fra lokalt engasjerte som har den lokale kunnskapen om kultur og natur har man gjort viktige erfaringer om kunnskapsdeling på nett. Viktige samarbeidspartnere er prosjektet kulturminnekartelgging og dei lokale museene, Evju Bygdetun og Bø Museum.

Andre viktige bidragsytarar er Bø ungdomsskule, Lutter Øre, Jon Rørmark, Bø Turlag, Folk og Feler utstillinga, Telemark Ornitologiske forening, Torgeir Hegna, Gvarv Barnehage, Dampfarveriets venner, Liv Holtskog, Vers ved vannvegen, Norges Husflidslag Telemark, Folkemusikkarkivet Telemark, pluss ein drøss enkeltpersonar som har sendt inn gode forteljingar.

Starten på prosjektet

Utgangspunktet for prosjektet var Sauherad historielag og Sauherad lokalhistoriske arkiv som sammen med Riksantikvaren gikk sammen for å utarbeide og skaffe erfaringar til å utarbeide en handbok for lokal registrering av kulturminner. Straks etter oppstart blev også Bø med i prosjektet. Tilsammen har 20 grupper tatt del i dette arbeidet. Gruppene er delt inn etter de gamle skolekretsene i kommunene.

 

Resultatet av prosjektarbeidet

De lokale kartleggingsgruppene har stått for kartlegging, utvalg og registrering av kulturminnene på nett etter støtte frå Riksantikvaren og kommunene.

Hvert kulturminne er nå geografisk plotta på kart og har informasjonstekst og bilde.

Resultatet av kartleggingsprosjektet


Kontaktinformasjon

Dersom du ønskjer å ta del i prosjektet eller er nyfiken kan du ta kontakt med prosjektleder Sindre Flø.

Mobil: 95 847 525
E-post: sindre.flo @ bo.kommune.no.