Kultur- og naturreise

 

Kultur- og naturreise er et nasjonalt løft for å øke tilgangen til offentlig informasjon og lokal kunnskap om kultur og natur. Alle skal med hjelp av en smarttelefon eller et nettbrett få tilgang til aktuelle fakta og fortellinger om natur og kultur på stedet der det er.

Dette samarbeidet under Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet og Kulturdepartementet legger til rette for at innhold i fagdatabaser er gjort tilgjengelig. Innholdet kan tas i bruk og videreutvikles av andre til nye tjenester; av nærings- og reiseliv og i friluftsliv og undervisning. Målet er å øke kunnskap om og skape engasjement for kulturminner og naturverdier.

Bø og Sauherad piloten er et av 3 pilotområder i Kultur- og naturreise. Akerselva og Dovre er de andre 2 pilotområdene.

 

Digitale fortellinger

Konkret arbeider prosjektet med å lage digatale fortellinger med tekst og bilde, og eventuelt tillagt lyd og stemmer sammensatt til en liten videosnutt. Disse fortellingene er publisert på Kulturrådet sin nettside digitaltfortalt.no som er en av de mange databasane Kultur- og naturrise arbeider med. Tilsammen har dette prosjekt resultert i snart 130 digitale fortellinger om lokal historie og natur.

Digitaltfortalt.no