Interkommunal kommunedelplan for kulturminner for Bø og Sauherad

Interkommunal kommunedelplan for kulturminner for Bø og Sauherad kommuner 2016-2028 ble vedtatt av kommunestyret i Sauherad 08.12.2016. og av kommunestyret i Bø 12.12.2016.