Sauherad idrettsråd

Sauherad idrettsråd er kommunens høyeste idrettspolitiske rådgivende organ i saker som gjelder idrett og friluftsliv i kommunen. 

Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen, og underlagt NIFs lov og bestemmelser. Alle idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem av sitt tilhørende idrettsråd (IR lov § 2).

 

Idrettsrådets formål

Idrettsrådet skal arbeide for et best mulig forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være idrettslagenes arena for samarbeid mellom idrettslagene, og mellom lagene og kommunen, og mellom lagene og idrettskretsen.

Idrettsrådets oppgaver

  • Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
  • Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
  • Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram
  • Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 

Kontaktperson

Asle Aase
Leder idrettsrådet
E-post
Mobil 976 95 268