Miljøarbeid TIK

Miljøarbeid ved TIK innebærer blant annet praktisk bistand ved bosetting av flyktninger etter anmodning fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Etter endt introduksjonsprogram følges deltakerne opp til de har vært bosatt i kommunen i fem år.

Boveiledning

Oppfølging i egen bolig om hvordan det er å bo i Norge. Lære om strømforbruk, søppelsortering, inneklima og renhold osv.

Miljøterapi

Oppfølging og veiledning av enkeltpersoner og grupper i hvordan håndtere livets ulike utfordringer. Tjenesten har også gestaltterapeut og sykepleier ansatt.

Helseveiledning og oppfølging

Tjenesten har en egen sykepleier som koordinerer og bistår i møte med ulike helsetjenester,  gir råd og veiledning samt underviser i helserelaterte spørsmål.


 

Åpningstider

Mandag: stengt frem til kl. 12.00
Tirsdag: stengt
Onsdag - fredag:
Sommertid: 0900-1515
(18.mai til 30.september)
Vintertid: 0900-15.30
(1.oktober -16.mai)

Utenom åpningstiden kan du
henvende deg til servicekontoret
på kommunehuset.

Adresse

Tjenesten for integrering og kompetanse (TIK)
Idunnsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt