Kommunal kriseberedskap

Sauherad kommunes beredskapsplan som gjelder hele kommunens organisasjon. Beredskapskoordinator er Terje Kili. Rådmann og ordfører har ansvar og fullmakt til å etablere kriseledelse.

Sauherad kommune arbeider for å forebygge skader og være best mulig forberedt på at krisesituasjoner kan oppstå. Dette gjør vi i samarbeid med mange andre aktører slik at innbyggerne i Sauherad skal leve i et trygt og godt lokalsamfunn.

 

Kriseberedskap og kriseledelse

Kriseberedskap og kriseledelse kan etableres når

  • hendelsen vil eller kan påvirke mange innbyggere i kommunen
  • hendelsen krever tiltak fra flere kommuneområder
  • hendelsen vil medføre et stort informasjonsbehov

Mindre hendelser håndteres på fagnivå.

 

Psykososialt kriseteam

Bø og Sauherad kommuner har et eget psykososialt kriseteam som trer i funksjon når en ulykke/katastrofe rammer. Kriseteamet har som oppgave å gi mennesker som utsettes for ulykker, har hjulpet til ved alvorlig ulykker, og ellers andre alvorlige livshendelser, tilbud om psykisk førstehjelp og videre oppfølging.

Vakttelefon: 35 05 91 30 
Denne telefonen er det alltid noen som svarer på.

 

Leder for kriseteamet er Ingunn Espesett Vreim, tlf: 95076931

 

 


 

Kontaktperson

Vidar Lofthus - Beredskapskoordinator
Kommunalsjef Næring, plan og teknikk
E-post
Mobil 952 40 521

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen