Ruskonsulent

Ruskonsulenten kan henvise deg og bistå med å hjelpe deg inn til behandling. Ruskonsulenten vil sørge for at du får oppfølging mens du er i behandling og i god tid før du blir utskrevet, slik at du har noe å komme ut til.


Ruskonsulentene tilbyr blant annet råd og generell veiledning, terapeutiske samtaler og koordinering av tjenester. Ruskonsulentene kan henvise til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten, eller hjelpe deg med å søke om andre kommunale tilbud. Vi tilbyr oppfølging både før, under og etter behandling.

 

Hvem kan få oppfølging av ruskonsulent?

Rusavhengige som er motivert til å gjøre en endring i livet, kan få oppfølging av en ruskonsulent. Det kan også pårørende som ønsker råd og veiledning om hvordan de kan håndtere utfordringer som følge av rusmiddelmisbruk.


Slik får du hjelp

Både rusavhengige, pårørende og fagpersoner er velkommen til å ta kontakt for videre veiledning. Du kan også bruke dette skjema (PDF, 98 kB).

Kontaktperson

Psykisk helse og rus
Telefon 35 95 70 90
Kristine Leikvang
Ruskonsulent
Telefon 35 95 70 96

Adresse

Idunsvoll 1
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt