Psykososialt kriseteam i Sauherad

Kommunen har et overordnet ansvar for ivaretakelse av kommunens befolkning med hensyn til psykososial oppfølging i forbindelse med kriser, ulykker og katastrofer.

Når skal psykososiale kriseteam aktiveres

Ved aktivisering av det kommunale psykososiale kriseteamet blir det vurdert hvorvidt situasjonen skal håndteres av en annen instans i kommunen eller mer nærstående nettverk.

Diagnostikk og behandling av unormale eller langvarige reaksjoner hos overlevende eller etterlatte etter en krise, ulykke eller katastrofe er oppgaver for den ordinære helsetjenesten.
 

Psykososialt kriseteam i Sauherad
Psykososialt kriseteam i Sauherad
Medlemmer Telefon arbeid
Ingunn Espesett Vreim - Teamleder 35 05 96 04
Kristine H. Hellestad - Nestleder 35 95 70 90 / 35 95 70 93
Gølin Gisholt - Psykiatrisk sykepleier 35 95 70 90 / 35 95 70 94
Tove Tengesdal - Psykiatrisk sykepleier 35 95 71 26
Ivar Solbu - Soknediakon 35 10 11 20
Tom Heistad - Lege 35 95 71 00
Anette Jacobsen - Barnevernet 35 95 71 50
Tone Sissel Kise - TIK (Tjeneste for integrering og kompetanse. 35 95 78 10
Kommunen har et overordnet ansvar for ivaretakelse av kommunens befolkning med hensyn til psykososial oppfølging i forbindelse med kriser, ulykker og katastrofer.

Kontaktperson

Ingunn Vreim
Enhetsleder Helse og legesenter
Telefon 35 05 96 04
Mobil 950 76 931