Psykososialt kriseteam i Bø og Sauherad

Kommunene har ett overordnet ansvar for ivaretakelse av kommunens befolkning med hensyn til psykososial oppfølging i forbindelse med kriser, ulykker og katastrofer.

Når skal psykososiale kriseteam aktiveres

Ved aktivisering av det kommunale psykososiale kriseteamet blir det vurdert hvorvidt situasjonen skal håndteres av en annen instans i kommunen eller mer nærstående nettverk.

Diagnostikk og behandling av unormale eller langvarige reaksjoner hos overlevende eller etterlatte etter en krise, ulykke eller katastrofe er oppgaver for den ordinære helsetjenesten.


Vakttelefon til kriseteamet: 35 05 91 30 
Denne telefonen er det alltid noen som svarer på.

 

Leder for kriseteamet er Ingunn Espesett Vreim, tlf: 95076931

Kontaktperson

Ingunn Vreim
Enhetsleder Helse og legesenter
Telefon 35 05 96 04
Mobil 950 76 931