Tekniske hjelpemidler

Ved behov for tekniske hjelpemidler har ergoterapeuten en sentral rolle i prosessen og kan bistå i saker som omfatter tilrettelegging av omgivelsene og universell utforming. 

Trenger du hjelpemidler?

Kontakt ergoterapeut Ronald Bruinvis på mobil: 95721075 eller hjelpemiddelsteknikerne på servicetelefon: 90224108

Mer informasjon om Tildelingskontorets tjenester.


Varig utlån

Dersom du har en varig funksjonsnedsettelse, kan tekniske hjelpemiddel bidra til økt selvstendighet og en enklere hverdag. Du har rett til lån av tekniske hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral Telemark i Skien. Med varig behov menes lengre enn 2 år eller til livets slutt. Hjelpemidler må rekvireres eller søkes på og tjenesten vil bistå deg i begrunnelse av søknaden.


Korttidsutlån

Korttidslån benyttes ved akutt og midlertidig funksjonsnedsettelse innenfor en grense på 2 år. Tildelingskontoret i Sauherad kommune har et korttidslager med diverse hjelpemidler som er tiltenkt de som ikke har et varig behov, og derfor ikke har rett til varig utlån fra NAV. Ved lån fra Sauherads sitt eget korttidsslager skal hjelpemidlet leveres tilbake når du ikke lenger har behov for det. Dersom situasjonen forandres og det viser seg at behovet er varig utover 2 år, melder du fra til vår tjeneste og det søkes om varig utlån fra NAV hjelpemiddelsentral Telemark.


Kommunal trygghetsalarm

Dette er en alarm for å sikre og gi bruker trygghet i hjemmet. Alarmet har brukeren som armbånd eller rundt halsen, og ved aktivering tilkalles nødvendig hjelp fra hjemmesykepleieren i kommunen. Denne beskjeden går via 110. Alarmen går under kommunale tjenester og har en fastsatt månedsleie.

Kontaktperson

Ronald Bruinvis
Ergoterapeut
Mobil 957 21 075
Hjelpemiddelsteknikere Sauherad og Bø
Mobil 902 24 108

Felles servicetelefon for Sauherad og Bø - bemannet hverdager 08.30 - 14.30 

Hjelpemiddelsteknikere:

  • Ronny Dalen
  • Olav Halstensgård
  • Bjørn Tveiten

Kartpunkt