Fysio- og ergoterapi

Fysio- og ergoterapitjenesten tilbyr undersøkelser, behandling, trening og tilrettelegging til mennesker som har problemer knyttet til bevegelse og aktivitet. Vi jobber sammen med dere for å finne tiltak og gode løsninger for hver enkelt. Målet er at barn, voksne og eldre mestrer hverdagen sin på egne premisser.

Ergoterapeuten bistår med vurdering, kartlegging og testing av ditt funksjonsnivå og situasjon. Dette gjøres ved samtale og funksjonsvurdering i brukerens eget hjem, nærmiljø, på arbeidsplassen, på institusjon og i skole/barnehage. Du kan ta kontakt med din fastlege når du trenger en henvisning til Fysio- og ergoterapi eller kontakte oss direkte.


For barn og unge

Tjenesten skal bidra til å fremme barn og unges mestring, deltagelse og selvstendighet. Tjenesten arbeider forebyggende og tverrfaglig i nært samarbeid med barnet og foresatte.


Tjenesten kan bistå med

  • utredning
  • veiledning og rådgivning
  • observasjon
  • behandling ut i fra en fysioterapifaglig vurdering.
  • hjelpemiddelformidling
  • tilrettelegging i hjem, barnehage og skole – i lek, aktivitet og trening
  • helsefremmende og forebyggende arbeid


Tekniske hjelpemidler

Ved behov for tekniske hjelpemidler har ergoterapeuten en sentral rolle i prosessen og kan bistå i saker som omfatter tilrettelegging av omgivelsene og universell utforming.

Mer informasjon om tekniske hjelpemidler
 

Kontaktperson

Ronald Bruinvis
Ergoterapeut
Mobil 957 21 075
Margunn Halvorsen
Fysioterapeut for barn
Telefon 35 95 71 32
Mobil 954 73 516

Adresse

Besøksadresse
Gvarvgata 69
3810 Gvarv

Postadresse
Idunsvoll 3
3813 Akkerhaugen

Kartpunkt