Fastlege

Formålet med fastlegeordningen er å bedre kvaliteten i allmennlegetjenesten ved at alle som ønsker det, skal kunne få en fast allmennlege å forholde seg til. De fleste som er bosatt i Norge har krav på fastlege.


 Hvem har krav på fastlege?

  • Alle personer som har folkeregistrert adresse i Norge, med norsk personnummer
  • Asylsøkere som har D-nummer
  • NATO-personell som har D-nummer, og deres familie

Dersom du har krav på fastlege, vil også dine egne barn under 16 år ha rett til å stå på den samme fastlegelisten som foreldrene.


Hva er D-nummer?

D-nummer er et id-nummer som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer.

 
Kan jeg bytte fastlege?

Alle som har rett til en fastlege har også rett til å velge hvem som skal være deres fastlege. Det er lov å foreta inntil to bytter av fastlege per kalenderår. I tillegg kan man bytte fastlege hvis man melder flytting til Folkeregisteret eller dersom fastlegen man har slutter eller reduserer lengden på listen sin.

Det er mulig å velge blant alle fastleger i Norge som har ledig plass på listen sin. Det er ingen krav om at man må ha en fastlege i den kommunen man er bosatt i. Om man finner det mer praktisk, kan man for eksempel velge en fastlege som er nærme der man jobber, selv om det er i en annen kommune eller fylke.

 

Hvordan bytter jeg fastlege?


Bytte på internett
Hvis du ønsker å bytte fastlege på internett kan du benytte på helsenorge.no sine sider. Merk at du trenger MinID, BankID, Buypass eller Commfides for å benytte denne løsningen.

Bytte via fastlegetelefonen
Hvis du heller foretrekker å bytte fastlege per telefon ringer du Fastlegetelefonen på 800 43 573.

 

Hva skjer med journalen min hvis jeg bytter fastlege?

Journalen din vil IKKE bli automatisk overført til din nye fastlege. Hvis du ønsker at din nye lege skal få tilgang til journalen din, så må du ta kontakt med din tidligere lege og be han eller henne sende journalen din til ny lege. Dette er en tjeneste som de fleste leger krever betaling for.

 

Adresse

Besøksadresse
Gvarvgata 69
3810 Gvarv

Postadresse
Idunsvoll 3
3813 Akkerhaugen