Din kjernejournal

Hva er kjernejournal?

Kjernejournal er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du som innbygger og helsepersonell har tilgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.

Kjernejournal er tilgjengelig på alle sykehus i Norge, med unntak av i Vestre Viken HF, som tar tjenesten i bruk 2. mai. Kjernejournal er innført i alle kommuner og fylker, men noen få legevakter og legekontor har ikke tatt i bruk tjenesten ennå. 

Rask tilgang til viktige opplysninger

Legges du inn på et sykehus hvor du ikke har vært før, vil helsepersonell raskt kunne slå opp i din kjernejournal og finne viktige helseopplysninger. Det kan redde liv.

 

Hvordan får jeg kjernejournal?

Alle nordmenn med fødselsnummer har fått en kjernejournal, med unntak av de få som har reservert seg mot det.

Har du ikke fødselsnummer?
Du vil kunne opprette kjernejournal selv om du har D-nummer og ikke fødselsnummer. Innholdet vil da bli automatisk videreført til ny kjernejournal når du får fødselsnummer. Alle som har aktivt D-nummer, vil automatisk få en kjernejournal i mai 2017. D-nummer er et id-nummer som tildeles personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer.

 

Se din kjernejournal

Logg inn i Min helse for å se din kjernejournal. Du kan da legge til egne opplysninger. Merk at du trenger MinID, BankID, Buypass eller Commfides for å benytte denne løsningen.