Fra 1. januar 2020 vil innbyggere på Hjuksebø motta helse- og NAV-tjenester fra Notodden

Klikk for stort bilde

Innbyggere på Hjuksebø som mottar helse- og omsorgstjenester, inkl. tjenester fra NAV fra Sauherad kommune, vil fra 01.01.2020 motta tjenestene fra Notodden kommune. 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål i forbindelse med at tjenestene skal gis fra Notodden kommune etter 01.01.2020 finner du kontaktinformasjon nedenfor.
 

Kontaktinformasjon i Notodden kommune

Navn

Telefon

Helsestasjonstjenester

Åshild Bergstøl

35015131

Tjenester gitt fra NAV

NAV kontaktsenter

55553333

Helse og omsorgstjenester

Eva Lyngaas Otterstad

97053468

Alle tjenestemottakere vil bli kontaktet personlig før 15 desember 2019