Friskliv - forebyggende helsearbeid

Sauherad kommune tilbyr ulike tjenester knyttet til folkehelse og forebyggende helsearbeid.

 

Friskliv på Gullbring kulturanlegg

Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste tufta på et samarbeid mellom kommunene Bø, Sauherad og Nome, samt Gullbring Kulturanlegg A/S og Høgskulen i Telemark.

Frisklivssentralen gir gratis tilbud til de som trenger hjelp og støtte til å endre levevaner på grunn av  helseutfordringer, eller for de som er i fare for å utvikle livsstilsrelaterte sykdommer. En trenger ikke ha ein diagnose for å ta kontakt.

Tilbodet legg til rette for fysisk aktivitet, stressmeistring, vektregulering, smertemeistring og er et tilbud til det med fysiske og/eller psykiske helseutfordringar.

 

Hvem kan delta?

For å delta må du ha ein FRISKLIVSRESEPT (PDF, 247 kB) som kan skrives ut av fastlege, annet helsepersonell, NAV eller du kan ta direkte kontakt med Frisklivssentralen. Frisklivssentralen tilbyr helsesamtale, enkel testing av fysisk form og trening i grupper. Det vil også bli tilbud om «Røykeslutt» og «Bra mat» kurs.
 

 

 

Kontaktperson

Helene Haugersveen Kiserud
Fysioterapeut/ frisklivskoordinator
E-post
Telefon 35 05 90 00
Mobil 409 14 128