Trygghetsalarm

Trygghetsalarm kobles til den vanlige telefonen og varsler en vakttjeneste (som er åpen hele døgnet) om at du trenger hjelp.

Hvem får trygghetsalarm?

Tjenesten er til for personer som på grunn av sykdom eller funksjonshemmelse har behov for å varsle hjelpeapparatet på en enkel og rask måte.

Hvordan få trygghetsalarm?

Behovet for tjenesten vurderes ut ifra helsetilstanden. Søknadsskjema kan du få hos hjemmesykepleien, på Tildelingskontoret eller ved å klikke her (PDF, 124 kB). Den som tildeles trygghetsalarm må forplikte seg til å bære alarmknapp. Vedkommende må også akseptere at det monteres en nøkkelboks ved siden av inngangsdøren.

Behandlingstid

Kommunen tildeler alarm fortløpende til de som oppfyller kriteriene for et slikt hjelpemiddel.

Pris / Gebyr

En må betale for denne tjenesten. Se priser. (PDF, 108 kB)

Oppsigelse av trygghetsalarm

Trygghetsalarm sies opp ved å henvende seg til Tildelingskontoret.

Åpningstider

Mandag - Fredag
09.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse
Tildelingskontoret Furumoen
Holmenvegen 60
3810 Gvarv

Postadresse
Sauherad Kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

 

Kartpunkt