Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien skal hjelpe brukere med særlig hjelpebehov, slik at de kan bo i egen bolig så lenge som mulig. Brukeren skal kunne oppleve trygghet, forutsigbarhet og respekt i forhold til tjenestetilbudet.


Hva kan hjemmesykepleien hjelpe til med?

 • Pleie og omsorg
 • Smertebehandling, i samarbeid med lege
 • Oppfølging og observasjon av foreskrevet medikamentell behandling hjemme
 • Pleie ved livets slut
 • Observasjon av en sykdomsutvikling
 • Hjelp til administrering av medisiner
 • Sårbehandling
 • Morgen-og kveldsstell
 • Av-og påkledning
 • Enkel matlaging
 • Hjelp til å spise
 • Råd, veiledning og samtaler
 • Kontaktsykepleier til personer med kreftdiagnose
 • Videreformidle behov for hjelpemidler


Betingelser

Du vi få besøk av en saksbehandler i kommunen. Vedkommende vil da gjennom en samtale med deg kartlegge dine ressurser og hjelpebehov. Det vil også bli foretatt en IPLOS registrering (nasjonalt kartleggingsverktøy for statestikk) under dette hjemmebesøket. Klikk her for mer informasjon om IPLOS.


Behandlingstid

Om det viser seg etter den første kontakten, eller etter hjemmebesøket, at det er nødvendig (jf.”krav om forsvarlige tjenster”) å sette inn hjelp umiddelbart, vil tjenesten settes inn så fort det er praktisk mulig (før du mottar et skriftlig vedtak på tjenesten).

Tiltaksteamet fatter et vedtak på tjenestetilbudet innen 4 uker etter at søknaden er mottatt. Er det av ulike grunner nødvendig å bruke mer tid vil du få et brev om dette, samt det opplyses om når en forventer at saken er ferdig behandlet.


Pris/Gebyr

Hjemmesykepleie er gratis.


Klagemuligheter

Har du fått avslag eller ikke er fornøyd med den tjenesten du mottar, tar du i første omgang dette opp med leder for de som gir deg tjenesten. Om du fortsatt ikke er tilfreds, sender du en klage til Tiltaksteamet i kommunen. Overordnet klageinstans er fylkesmannen.


Hvordan søke hjemmesykepleien?

Bruk søknadsskjema (PDF, 124 kB)eller kontakt Tildelingskontoret for mer informasjon.
 

Mer informasjon

Kontaktperson

Anne Haugerud
Avdelingsleder Hjemmesykepleien / Furuheim
E-post
Telefon 35 95 72 25
Torunn Hesthag
Enhetsleder Pleie og Omsorg
Telefon 35 95 72 15
Mobil 454 38 072