Hjemmehjelp

Tjenesten er for eldre og funksjonshemmede som klarer av å bo selvstendig, men som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp til renhold av bolig, klesvask, innkjøp, tilrettelegging av måltider o.l. Målet er at alle som ønsker det skal kunne bo lengst mulig i eget hjem.
 


Hvem kan få hjemmehjelp?

For å få hjemmehjelp må man være helt avhengig av praktisk hjelp for opplæring/bistand til rengjøring.


Forventninger til bruker/krav til utstyr


For at tjenesten som skal ytes blir så god som mulig forventes det:

 • At bruker gjør de oppgavene han/hun greier selv
 • At bruker gir beskjed hvis vedkommende ikke er hjemme til avtalt tid
 • At rengjøringsmateriell som langkost, kluter, rengjøringsmidler, støvsuger og toalettbørste er tilgjengelig og i orden.
 • At bruker sørger for at adkomsten til boligen er fremkommelig (snøbrøyting og strøing)
 • At bruker medvirker til at personalet har et forsvarlig arbeidsmiljø med tanke på husdyr, temperatur, røyk og lignende.
 • At bruker respekterer at personalet er underlagt taushetsplikt
 • At den enkelte tjenesteyter møtes med respekt
   

Tjenestens omfang

Omfanget og innholdet av tjenesten blir vurdert individuelt. Innvilget tjeneste skal gi den enkelte bruker et forsvarlig tilbud.

Følgende renholdsstandarder er retningsgivende:

 • Husrengjøring av bad/toalett, kjøkken, 1 soverom, stue og gang utføres normalt hver 2.uke og innebærer vask av gulv, støvsuging, riste matter og eventuelt støvtørking
 • Opplæring til slike aktiviteter der dette er faglig begrunnet
 • I ferier kan tjenesten bli redusert
 • Sengetøyskift, klesvask og vindusvask gjøres etter avtale med den enkelte bruker og utføres i tjenestetiden.
 • Opplæring til slike aktiviteter der dette er faglig begrunnet
 • Tjenesten gis kun på dagtid og på hverdager.


Eksempel på hjemmebaserte tjenester

 • Gulvvask, støvsuging og støvtørring.
 • Klesvask (maskinvask)
 • Tilrettelegging av måltider (tilberedning av brødmat og oppvarming av middag.)
 • Handling i de tilfeller der det ikke finnes andre alternativer.


Dette omfattes ikka av tjenesten

Det ytes ikke hjelp til hovedrengjøring, opprydding etc - kun vedlikehold av "normal" husrengjøring og bare i rom som til daglig benyttes av brukeren. Vi tilrettelegger/gjør ikke i stand til gjester av brukeren. Vi rydder/vasker heller ikke etter gjester.
 

Hvordan søke om hjelp?

Ved behov for tjenesten sendes en søknad til Tildelingskontoret.

Benytt dette søknadsskjema (PDF, 124 kB) eller kontakt Tildelingskontoret for mer informasjon.


Behandlingstid

Vedtak med informasjon om omfang av tjeneste skal være mottatt senest en måned etter mottatt søknad. Hvis ikke skal du ha fått et foreløpig svar. Jfr. Forvaltningsloven.
 

Mer informasjon

For mer informasjon, se brosjyre for hjemmetjenesten. (PDF, 137 kB)

Kontaktperson

Anne Haugerud
Avdelingsleder Hjemmesykepleien / Furuheim
E-post
Telefon 35 95 72 25
Torunn Hesthag
Enhetsleder Pleie og Omsorg
Telefon 35 95 72 15
Mobil 454 38 072