Om omsorgsbolig og institusjon

Omsorgsbolig

Omsorgsbolig er et tilbud til eldre som mestrer egen tilværelse, men trenger tilpasset bolig med helse- og omsorgstjenester.


Omsorgsboliger i Sauherad kommune


Sykehjemsplass/Institusjon

Sykehjem er en institusjon for pasienter som ikke greier seg i eget hjem med hjemmesykepleie og hjemmehjelp på grunn av større behov for omsorg. En sykehjemsplass kan være for lenger eller kortere tid, ved behov for akutt plass eller ved avlasting.


Sykehjemsplasser i Sauherad kommune


Langtidsplass
Langtidsplass er et omfattende pleietilbud til brukere som har stort behov for pleie og omsorgstjenester som følge av kronisk sykdom, langvarig funksjonssvikt eller ved livets slutt, der de øvrige pleie og omsorgstjenestene ikke er tilstrekkelig i brukerens eget hjem. Sauherad kommune har 16 langtidsplasser ved Sauherad bygdeheim.


Avlastingsopphold
Personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid for personer med stort omsorgsbehov eller  funksjonshemming kan få avlasting. Avlasting kan gis i hjemmen eller ved at den omsorgstrengende får avlastingsopphold ved Sauherad bygdeheim.


Korttidsplass
Korttidsplass er et tilbud til hjemmeboende og brukere som blir utskrevet fra sykehuset og som trenger avklaring, rehabilitering og opptrening for å kunne bo hjemme lengst mulig.


Akuttplass
Akuttplasser er et tilbud for brukere som trenger øyeblikkelig hjelp for en kortere periode. Sauherad bygdeheim har to akuttplasser.

 

Kontaktperson

Tildelingskontoret Furumoen
E-post
Mobil 915 18 047

Åpningstider

Mandag - Fredag
09.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse
Tildelingskontoret Furumoen
Holmenvegen 60
3810 Gvarv

Postadresse
Sauherad Kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

 

Kartpunkt