Om Furumoen omsorgssenter

Klikk for stort bilde

Sauherad kommune satser på utstrakt bruk av hjemmebaserte tjenester. Dette innebærer at de aller fleste av kommunens brukere av pleie- og omsorgstjenester mottar tjenester i eget hjem eller i omsorgsboliger.

En omsorgsbolig er en fysisk godt tilrettelagt leilighet. I Sauherad kommune har vi heldøgns omsorgsboliger på Furuheim Bo- og aktivitetsenter og Furumoen omsorgssenter for demente.


Furumoen omsorgssenter

Furumoen omsorgssenter stod ferdig høsten 2000. Vi har 24 leiligheter, fordelt på tre fløyer, samt en kontor fløy i bygget. I midten ligger kjøkken og stue.


Avdeligene

  • Furumoen avdeling D - heldøgnsbemannede omsorgsboliger med 8 leiligheter
  • Furumoen avdeling B - bofelleskap for aldersdemente med 8 institusjonsplasser
  • Furumoen avdeling C - bofelleskap for aldersdemente med 8 institusjonsplasser


Brosjyrer/Informasjon

 

 

 

 

Kontaktperson

Ida Marie Vogsland
Avdelingsleder Furumoen
E-post
Telefon 35 95 72 16
Mobil 909 36 377
Torunn Hesthag
Enhetsleder Pleie og Omsorg
Telefon 35 95 72 15
Mobil 454 38 072

Adresse

Furumoen omsorgssenter
Holmenvegen 60
3810 Gvarv

Kartpunkt