Tildelingskontoret

Tildelingskontoret har ansvar for saksbehandling av de fleste tjenestene innenfor helse- og velferd og omsorg. 

Det er til oss søknadene sendes, det er vi som kartlegger hjelpebehovet og som til slutt fatter vedtak på om du får/ikke får tjenesten du søker på.

Tildelingskontoret har i denne saksbehandlingsprosessen også tett samarbeid med aktuelle fagpersoner (fastlege, sykehus, hjemmesykepleie, institusjon etc.). Tjenestene tildeles etter gjeldende lovverk og forskrifter (m.a. pasient- og brukerrettighetssloven og helse- og omsorgstjenesteloven), og etter lokale retningslinjer.

Søknadsskjema

Her finner du søknadsskjema. Noen nettlesere har problemer med å skrive ut skjemaer direkte fra nettleseren. Vi anbefaler derfor at du først lagrer det på din PC før du skriver det ut.

Du kan velge om du vil fylle ut skjemaet på din datamaskin og så skrive ut før du signerer eller om du vil skrive det ut direkte å så fylle ut hele skjemaet for hånd.

Last ned søknadsskjema (PDF, 124 kB)


Tildelingskontoret har som oppgave å vurdere og tildele følgende tjenester


Priser / Gebyrer

Enkelte av tjenestene er gratis, mens det for andre tjenester kreves brukerbetaling. Betalingssatser bestemmes dels av sentrale myndigheter, dels av kommunestyret.

Oversikt over betalingssatser (PDF, 108 kB)


Klagemuligheter

Ønsker du å klage på et vedtak du har fått tilsendt gjør du det enklest gjennom å ta kontakt med Tildelingskontoret (vi vil hjelpe deg med hvordan du skal gå fram med en klage).

Mer informasjon om å klage på helse- og omsorgstjenester finner du her. (PDF, 201 kB)
 

 

Kontaktperson

Tildelingskontoret Furumoen
E-post
Mobil 915 18 047

Åpningstider

Mandag - Fredag
09.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse
Tildelingskontoret Furumoen
Holmenvegen 60
3810 Gvarv

Postadresse
Sauherad Kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

 

Kartpunkt