Støttekontakt

Innbyggere som har behov for hjelp til å få en meningsfull fritid og sosialt samvær kan søke om støttekontakt. Kommunen foretar en individuell vurdering av søknaden før vedtak fattes.


Hvordan søke om støttekontakt?

Du kan benytte elektronisk søknadsskjema som fylles i på nett for å søke om denne tjenesten. Søknadsskjema kan du også få på servicekontoret på Akkerhaugen eller laste ned.


Hva skal søknaden innholde?

Søknaden må inneholde beskrivelse av aktuell situasjon og begrunnelse for hvorfor det søkes om støttekontakt.


Behandlingstid

Inntil 3 uker.


Pris / Gebyr

Gratis, ingen egenandel.


Lovhjemmel

Kommunen har også en ordning med ledsagerbevis. Dersom den funksjonshemmede har behov for egen ledsager for å delta på ulike kurlturarrangementer, så vil ledsageren komme gratis inn dersom den funksjonhemmede har slikt bevis.

Er du interessert i å vite mer om ordningen med ledsagerbevis, klikk her.


Klagemuligheter

Avslag på søknad om støttekontakt kan påklages til Fylkesmannen i Telemark. Klagen sendes sosialavdelingen. Klagen behandles administrativt i sosialavdelingen. Hvis avslaget opprettholdes, vil saken bli behandlet i kommunens klientutvalg. Hvis klientutvalget opprettholder avslaget, oversendes klagen fylkesmannen.
 

For ytterligere informasjon

Kontakt Kommunens ved tildelingskontoret.
 

Åpningstider

Mandag - Fredag
09.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse
Tildelingskontoret Furumoen
Holmenvegen 60
3810 Gvarv

Postadresse
Sauherad Kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

 

Kartpunkt