Omsorgsstønad

Omsorgsstønad kan gis til privatpersoner som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Målet er at familien kan fortsette å ha omsorgen for sine nærmeste.

Hva får du?

 • Et fast beløp hver måned som en godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet.
 • Kontrakt med opplysninger om antall timer, timelønn og andre vilkår.


Krav til søker

 • Den pleietrengende må bo hjemme
 • Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende og gjelde nødvendige oppgaver.
 • Både bruker og kommunen må vurdere om omsorgsstønad er det beste alternativet, eventuelt sammen med andre hjelpetiltak.


Hvis du ikke har søkt om Hjelpestønad fra NAV, må du søke om dette samtidig.


Tenk over dette før du søker

 • Arbeider du mange timer per måned med omsorgsarbeidet?
 • Er arbeidet mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig?
 • Innebærer omsorgsarbeidet mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn?
 • Er det behov for omsorgsarbeid i perioder eller hele tiden?
 • Fører omsorgsarbeidet til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid?
 • Er det snakk om omsorg for mer enn én person?

 

Hva skjer videre?

Etter at du har søkt besøker vi deg for å vurdere situasjonen og avklare hvilke oppgaver du utfører. Deretter gjør vi en vurdering av hvor mange arbeidstimer i uken du eventuelt kan få godtgjørelse for.


Søk omsorgsstønad

Bruk søknadsskjema (PDF, 124 kB) eller kontakt Tildelingskontoret for mer informasjon.
 

Kontaktperson

Tildelingskontoret Furumoen
E-post
Mobil 915 18 047

Åpningstider

Mandag - Fredag
09.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse
Tildelingskontoret Furumoen
Holmenvegen 60
3810 Gvarv

Postadresse
Sauherad Kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

 

Kartpunkt