Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig hjelp til personer med en stor funksjonshemming og som er helt avhengig av hjelp i dagliglivets gjøremål, i og utenfor hjemmet. Formålet med ordningen er å gi den enkelte et aktivt og mest mulig uavhengig liv - til tross for sine funksjonshemminger.

Hva får du?

Du får en assistent som gir deg personlig og praktisk hjelp i hverdagen etter dine behov og ønsker. Du styrer selv:

  • hvem du vil ha som assistent
  • hva assistenten skal gjøre
  • hvor og til hvilke tider assistenten skal være hos deg

Hvis du ikke selv kan være arbeidsleder for assistenten, kan rollen som arbeidsleder ivaretas av noen som kjenner deg godt.

Du velger din assistent fra en kommunal eller privat leverandør. Kommunen er ansvarlig for å følge opp kvaliteten på tjenesten.


Krav til søker

Du må:

  • ha et langvarig og stort behov for personlig assistanse


Hva koster det

Husholdningens samlede inntekt avgjør hvor mye du skal betale. Egenandel er den samme om du velger privat eller kommunal leverandør.

Du betaler per time, men aldri mer enn maksbeløpet for din inntekt.


For mer informasjon

Kontakt Tildelingskontoret for mer informasjon og søknadsskjema. Du kan også laste ned søknadsskjema her. (PDF, 124 kB)
 


 


 

Kontaktperson

Tildelingskontoret Furumoen
E-post
Mobil 915 18 047

Åpningstider

Mandag - Fredag
09.00 - 15.00

Adresse

Besøksadresse
Tildelingskontoret Furumoen
Holmenvegen 60
3810 Gvarv

Postadresse
Sauherad Kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

 

Kartpunkt