Kommunale akutte døgnplasser (KAD plasser)

Akuttplasser i Sauherad kommune

Sauherad kommune har tre akuttplasser lokalisert på Sauherad bygdeheim. Dette er et tilbud for brukere som trenger øyeblikkelig hjelp for en kortere periode. Akuttplassene er felles for Sauherad og Bø kommune.

Kontaktperson

Sauherad Bygdeheim KAD plasser / Vakthavende sykepleier
Telefon 35 95 79 21
Sauherad Bygdeheim
Telefon 35 95 79 00

Adresse

Skrivarvegen 2, Gvarv

Kartpunkt