Mer om sakkyndig vurdering

En sakkyndig vurdering er et dokument fra PPT som viser om barnet trenger spesialpedagogisk hjelp, og som gir råd om hva slags tilbud barnet, foreldrene eller barnehagen bør få.

En sakkyndig vurdering består av to dele

  • En utredning av barnets behov
  • En anbefaling eller tilråding av om barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp, og hva hjelpen bør inneholde

Det er PPT som lager en sakkyndig vurdering. PPT skal utrede barnet, og gi en tilråding eller anbefaling til kommunen om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp eller ikke. PPT kan også be andre sakkyndige organer om å vurdere barnet. Det er kommunen som bestemmer hvilket tilbud barnet skal få, i et enkeltvedtak.

Kontaktperson

Elin Hovland
Leder og pedagogisk-psykologisk rådgiver
E-post
Telefon 35 95 71 80

Adresse

Besøksadresse
Torkild Gunnheimsveg 3
3810 Gvarv

Postadresse
Midt-Telemark PPT
Pb 84
3834 Gvarv

Kartpunkt