Mer om enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp

Et enkeltvedtak er et brev fra kommunen som sier om barnet har rett på spesialpedagogisk hjelp eller ikke, og hva det skal være. Foreldrene kan alltid klage på enkeltvedtaket.

Når kommunen har avgjort om barnet har rett til spesialpedagogisk hjelp, fatter de et enkeltvedtak. Foreldrene skal samtykke før kommunen fatter enkeltvedtaket.

Kommunen skal fatte enkeltvedtak både når de innvilger og når de avslår spesialpedagogisk hjelp. Foreldrene skal altså få et enkeltvedtak fra kommunen både når barnet har rett og når barnet ikke har rett til spesialpedagogisk hjelp.
 
I enkeltvedtaket skal det stå tydelig hvilket tilbud barnet skal få i den spesialpedagogiske hjelpen. Foreldrene skal alltid få et tilbud om rådgiving.
 
Det er kommunen som sender enkeltvedtaket til foreldrene. Foreldrene har rett til å klage på enkeltvedtaket.
 

Kontaktperson

Elin Hovland
Leder og pedagogisk-psykologisk rådgiver
E-post
Telefon 35 95 71 80

Adresse

Besøksadresse
Torkild Gunnheimsveg 3
3810 Gvarv

Postadresse
Midt-Telemark PPT
Pb 84
3834 Gvarv

Kartpunkt