Kontakt Helse, omsorg og velferd

 
Kontakt Helse, omsorg og velferd
 
HELSE, OMSORG OG VELFERD
Cecilie Stangeby
Kommunalsjef
35 95 70 45
902 82 418
E-post 
PLEIE OG OMSORG
Torunn Hesthag
Enhetsleder
35 95 72 15
454 38 072
Bente Marie Finckenhagen
Førstesekretær pleie og omsorg
35 95 72 10
E-post
Tildelingskontoret (Lokalisert på Furumoen)
Eva-Lill Johannesen
Tildelingskontoret
915 18 047
E-post
Ingunn Stavsholt Lindheim
Tildelingskontoret
915 18 047
E-post
Ronny Dalen
Vaktmester hjelpemidler / Hørselkontakt
35 95 72 35
970 89 962
Furumoen
Vakttelefon
958 47 561
Ida Marie Vogsland
Lagleder Avd. B/C/D
35 95 72 16
909 36 377
Furumoen avd. B / Kontor
35 95 72 30
Furumoen avd. B trådløs tlf.
35 95 72 31
Furumoen avd. C trådløs tlf.
35 95 72 19
Furumoen avd. D trådløs tlf.
35 95 72 20
Furumoen personalbase/kontor
35 95 72 18
Hjemmesykepleien/Hjemmetjenesten (Distrikt)
35 95 72 26
Hovednr./Døgnvakt
915 87 804
Sykepleietelefon
976 89 007
Anne Haugerud
Lagleder
35 95 72 25
976 89 007
Furuheim Bo- og aktivitetssenter
Furuheim vakttelefon
970 80 703
Furuheim kontor
35 95 72 40
Anne Haugerud
Lagleder
35 95 72 25
976 89 007
Bo- og miljøtjenesten Notevarp
35 95 79 35 / 409 21 515
Christina Engebretsen
Lagleder
35 95 79 36
Randi Hegna Prestbakken
Aktivitør

 
SAUHERAD BYGDEHEIM
35 95 79 00 / 35 95 79 21
Martin Ytreland
Enhetsleder/Leder koordinerende enhet, KAD-plasser, tildelingskontoret
35 95 79 01
992 30 525
Janne Anett Jørgensen
Lagleder
35 95 79 03
KAD (Kommunens akutte døgnsenger Bø og Sauherad)
Vakthavende sykepleier
35 95 79 21
HELSE OG LEGESENTER
Ingunn Espesett Vreim
Enhetsleder/Leder kriseteam
35 05 96 04
950 76 931
Kristin Sekse
Kommuneoverlege
976 99 207
Legesenter
35 95 71 00
Anne Lise Mella
Kontorleder/Sykepleier
409 14 121
Helsestasjon
35 95 71 20
Hanne Gro Aarskog
Helsesøster/Fagleder
35 95 71 24
948 50 054
E-post
Gerd Astrid Blaasvær
Jordmor
35 95 71 25
917 29 980
Anne Lise Bakås
Helsesøster
902 16 136
Tove Tengesdal
Helsesøster
35 95 71 26
900 82 526
Solveig Tangen Nilsen
Lege
35 95 71 20
Psykisk helse
35 95 70 90
Kristine H Hellstad
Fagleder
35 95 70 93
970 42 933
E-post
Ann Kristin V Sørbø
Miljøarbeider
Gølin Gisholt
Psykiatrisk sykepleier
Grete Skårberg Aarnes
Sykepleier
Rune Arnesen
Miljøarbeider
Kristine Leikvang
Ruskonsulent
Fysio- og ergoterapi
Margunn Halvorsen
Fysioterapeut (barn)
35 95 71 32
954 73 516
Ronald Bruinvis
Ergoterapeut / Synskontakt
35 95 71 31
957 21 075
Ronny Dalen
Hjelpemiddelkoordinator/Vaktmester
970 89 962

Kontaktperson

Cecilie Stangeby
Kommunalsjef Helse, omsorg og velferd
E-post
Telefon 35 95 70 45
Mobil 902 82 418

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen