Familieveileder Sauherad Helsestasjon

Familieveileder ved Sauherad Helsestasjon er et lavterskeltilbud for alle foreldre. Alle på helsestasjonen har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Første samtale brukes normalt til en kartlegging av familiens behov, og det legges en plan for videre samarbeid.

 

Eksempler på tema hos familieveileder kan være:

  • Veiledning og råd om barnets behov, utvikling og atferd.
  • Samarbeid mellom foreldrene
  • Daglige rutiner hjemme. Forutsigbarhet. Innarbeide gode rutiner.
  • Konflikthåndtering og grensesetting.
  • Individuelle samtaler med barn etter avtale med foreldre.
  • Samlivsbrudd. Holde fokus på barnet.
  • Utfordringer knyttet til barnets følelser.
  • Støttesamtaler. «så godt jeg kan er ofte godt nok»
  • Vise veien videre i hjelpeapparatet ved behov.

Familieveilederens mål er å støtte familien i de endringene de selv ønsker!

Ta kontakt direkte på Helsestasjonen evt. via lærere på skolene eller ansatte i barnehage o.l.

 

Åpningstider

SOMMERFERIEN 2019:

MANDAG-TORSDAG 08.30-14.30 

STENGT: UKE 28  8-11.juli

 

 

Adresse

Besøksadresse
Gvarvgata 69
3810 Gvarv

Postadresse
Sauherad Helsestasjon
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt