Informasjon til barn og ungdom

Barnevernet skal gi deg og din familie hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Det er dine foreldre som har ansvar for å gi deg omsorg, men noen ganger kan de ha problemer som gjør at de ikke klarer å passe godt nok på deg. Barnevernet skal da hjelpe til slik at du får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Som barn skal du ha det godt hjemme, du skal kjenne deg trygg og merke at de voksne du bor sammen med er glad i deg. Noen ganger kan foreldrer ha problemer og vanskeligheter som gjør at de forandrer seg og ikke klarer å passe godt nok på deg. Andre ganger kan det være at du blir mobbet, krangler med andre barn eller hjemme, eller at du ikka har det så bra som du skal. Trenger du hjelp eller noen å prate med, kontakt oss på barnevernet eller en annen voksen.

Du har krav på omsorg - les mer på ung.no
 

Når du lurer på noe, trenger hjelp eller noen å prate med

 • Se ofte stilte spørsmål til barnevernet eller still et eget spørsmål on-line
 • Kontakt oss på Barnevernet, du kan skrive brev eller ringe (sensitiv informasjon bør ikke sendes på e-post - kontaktinfo til høyre.
 • Be en voksen hjelpe deg, som for eksempel læreren, helsesøster eller en annen voksen som du stoler på.
 • Trenger du hjelp på kvelden/natten kan du kontakt barnevernvakta 900 53 304.
 • På kvelder/helger kan du også ringe alarmtelefon for barn og unge 116 111


Hvordan kan barnevernet hjelpe?

Ikke vær redd for å ta kontakt med barneverntjenesten. Ring og fortell om problemet / bekymringen din. Fagpersonene fra barnevernet kan gi deg mange gode råd og tips om hva du kan gjøre videre. Du kan også få høre mer om barneverntjenesten og om hvordan de kan hjelpe deg.

Den du tar kontakt med i barnevernet har taushetsplikt, og kan ikke si videre det du sier. I enkelte tilfeller kan de bryte taushetsplikten, men da skal det være mistanke om alvorlig fare for liv og helse.

 

Hjelpetiltak i hjemmet

Barnevernet tenker alltid først på om de kan sette inn hjelpetiltak i hjemmet ditt. Dette kan være tiltak som å gi dine foreldre råd og veiledning, ha samarbeidsmøter med skolen, ordne med en støttekontakt osv. For mange barn og ungdommer som opplever en konfliktfylt hjemmesituasjon, kan ofte det som hjelper, være å få veiledning omkring hvordan man er mot hverandre og hvordan man snakker sammen.

Eksempler på hjelp kan være

 • En person som kommer hjem og gir foreldrene råd om hva de kan gjøre så du får det bedre (familieveiledning).
 • En voksen som du kan gjøre hyggelig ting sammen med (støttekontakt)
 • En gruppe med barn som du kan gjøre hyggelige aktiviteter sammen med (støttekontaktgruppe).
 • En familie du kan være hos noen helger etter at dere har blitt kjent med hverandre (besøkshjem)
   

Bo i forsterhjem eller på institusjon sammen med andre barn

Hvis du har det veldig vanskelig hjemme, kan det hende at det ikke blir bedre selv om vi hjelper til. Da må vi se om det vil være best for deg om du bor et annet sted enn hjemme. Det kan være hjemme hos en annen familie som passer på deg som om du var deres barn (fosterhjem). Noen ganger bor barn sammen med tre – fem andre barn i et hus. Her jobber det voksne som passer på barna (institusjon). Barna går på skole i nærheten av institusjonen og driver med vanlige fritidsaktiviteter.

Det å flytte deg vekk fra sine foreldre, er kun siste utvei. I de aller fleste tilfeller velges andre tiltak, og du skal uansett også selv få mene noe om hvilke tiltak du selv tror kan hjelpe. Vær tydelig og si hvordan DU har det og hva DU tror kan hjelpe!

Både barn som bor i fosterhjem og på institusjon pleier å få besøk av familien sin eller dra hjem på besøk.

Her har vi samlet mer informasjon som kan være nyttig

Kontaktperson

Anne Storhaug
Konstituert barnevernsleder
E-post
Telefon 35 95 71 67
Mobil 918 52 855

Åpningstider

Mandag - Fredag
08.00 - 15.30

Adresse

Midt-Telemark barneverntjeneste
Gvarvgata 45
3810 Gvarv

Kartpunkt