Barn som bekymrer

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder.

Bekymringsmelding (DOCX, 83 kB)

Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra. Har du en magefølelse på at barnet ikke har det bra, bør du kontakte barnevernet. Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn og unge som har det vanskelig.


Hva kan barnevernet gjøre for å hjelpe barn, unge og familier?

Barnevernet foreslår hjelpetiltak som vil gjøre situasjonen bedre for barnet. De fleste barna (8 av 10) får hjelp hjemme hos foreldrene. Hjelpen kan eksempelvis være råd og veiledning, barnehageplass, støttekontakt, besøkshjem eller tilsyn i hjemmet. I enkelte saker får barnet plass i fosterhjem eller på institusjon.

 

Hvis du ønsker å snakke med noen først

Hvis du ønsker råd om du bør melde en sak, kan du ringe barnevernet eller barnevernvakten og diskutere saken. Du kan være anonym om du ønsker det.


Er du usikker på om du skal melde fra til barnevernet?

Mange er i tvil om når det er riktig å melde fra til barnevernet. Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) har utviklet 10 spørsmål og svar for hjelpe deg som er bekymret for et barn.
 

 1. Når bør jeg melde fra til barnevernet?
  Er du bekymret for et barn, kanskje fordi du tror foreldrene ikke klarer å ta godt nok vare på barnet? Da bør du melde fra til barnevernet.

 2. Hvordan kan jeg vite om det er alvorlig nok?
  Er du bekymret, skal du melde fra uansett. Din melding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Det er barnevernets oppgave å vurdere alvoret og om hjelp er nødvendig.

 3. Hvem skal jeg snakke med i barnevernet?
  Du kan ringe eller skrive et brev til barneverntjenesten i din kommune. På kveldstid kan du kontakte barnevernsvakten der denne finnes – eller ringe gratis til den landsdekkende Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. nr. 116 111). Da blir din bekymring formidlet videre til barnevernet der barnet bor.

 4. Hva skjer når jeg melder en bekymring til barnevernet?
  Saksbehandleren skriver ned det du forteller. Innen én uke avgjør barnevernet om de skal sette i gang en undersøkelse eller om meldingen skal henlegges. En undersøkelse skal vanligvis ikke vare lenger enn tre måneder.

 5. Hva kan barnevernet gjøre for å hjelpe barn, unge og familier?
  Barnevernet foreslår hjelpetiltak som vil gjøre situasjonen bedre for barnet. De fleste barna (8 av 10) får hjelp hjemme hos foreldrene. Hjelpen kan eksempelvis være råd og veiledning, barnehageplass, støttekontakt, besøkshjem eller tilsyn i hjemmet. I enkelte saker får barnet plass i fosterhjem eller på institusjon.

 6. Må jeg alltid oppgi navnet mitt?
  Nei, du kan velge å være anonym. Barnevernet må informere familien om innholdet i meldingen. Foreldrene vil da ofte forstå hvem som har meldt fra.

 7. Får jeg beskjed dersom saken henlegges?
  Nei. Barnevernet har taushetsplikt. Annerledes er det for ansatte i for eksempel skole eller barnehage. De har krav på tilbakemelding om det settes i gang tiltak eller ikke.

 8. Tiden går og jeg er fortsatt bekymret: Bør jeg ringe én gang til?
  Ja. Du vil ikke få vite hva barnevernet har gjort siden sist du ringte. Om du fortsatt er bekymret, er det likevel viktig at du tar kontakt og forteller hvorfor.
   
 9. Kan jeg bli nødt til å vitne i retten eller fylkesnemnda?
  Du kan bli innkalt som vitne. Du har i så fall plikt til å møte og fortelle hvorfor du har vært bekymret.
   
 • Hvor kan jeg få vite mer om barnevernet?
  Du kan lese mer om hva slags hjelp barnevernet tilbyr på disse nettstedene:

  barnevernet.no
  bufetat.no


Offentlig ansatt - då har du meldeplikt

Om du er offentlig ansatt kan du lese mer om meldeplikt og fremgangsmåte for å melde på Bufdir sin nettside:
Melde fra til barnevernet som offentlig ansatt.

 

Hvem skal jeg snakke med i barnevernet?

Du kan ringe eller skrive et brev til barneverntjenesten i din kommune. Du kan også dette meldingsskjema som Barnevernvakten utarbeidet. På kveldstid kan du kontakte barnevernsvakten i Grenland – eller ringe gratis til den landsdekkende Alarmtelefonen for barn og unge (tlf. nr. 116 111). Da blir din bekymring formidlet videre til barnevernet der barnet bor.

Husk - dersom du melder fra kan dette bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.


Barnevernvakten

Midt-Telemark barneverntjeneste er knytta til Barnevernvakten i Grenland
Barnevernvakten tar imot meldinger i tida kl 16.00 - 08.00 på hverdager,
og ellers hele døgnet på fri- og helligdager.
Tlf: 90 05 33 04
 

Kontaktperson

Anne Storhaug
Konstituert barnevernsleder
E-post
Telefon 35 95 71 67
Mobil 918 52 855

Åpningstider

Mandag - Fredag
08.00 - 15.30

Adresse

Midt-Telemark barneverntjeneste
Gvarvgata 45
3810 Gvarv

Kartpunkt