Hvordan bruke IntraLink

Her finner får du informasjon om hvordan du skal bruke IntraLink - adminstrasjonssystem for Sauherad Kommune sin nettside.

Leser- og søkevennlige artikler 


Nyhetsartikkel

For å publisere en artikkel på forsiden under "Nyheter".

Artikkel som skal publiseres kun under "Nyheter", plasseres i mappe for artikkelkategori "Nyheter". Den publiseres då automatisk som nyhet på forsiden. Husk å velge periodisert publisering hvis den kun skal ligge en kort periode.

Nyhetsartikkel som også skall ligge som en fast artikkel på nettsiden. Velg hvilken artikkelkategori den skall ligge under (f.eks Oppmåling), legg så til artikkelkategori "Nyheter". Den publiseres då også som "Nyhet" på forsiden. 

Husk at en ny permanent artikkel må linkes til et menyvalg eller linkes til fra andre artikler. Trenger du en ny menyknapp som skal linke til artikkel? Kontakt Anneli.

 

Kontaktinformasjon (grå boks til høyre i artikkel)

Savner du kontaktinformasjon i nedtrekksliste når du lager artikkel (person/enhet/adresse/åpningstid/kartpunkt, eller trenger å endre? Kontakt Anneli.


Har du spørsmål eller trenger hjelp?

Kontakt Anneli eller Marte.