Bedriftshelsetjenesten

Velkommen til bedriftshelsetjenesten - Sykehuset Telemark

Ledere,verneombud, tillitsvalgte og den enkelte ansatte kan ta direkte kontakt med BHT for råd og veiledning. Ved videre bistand for iverksetting av tiltak skal dette være forankret hos ledelsen i samråd med nærmeste leder med personalansvar.


Vi gir bistand innen

  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Sykefraværsoppfølging
  • Ergonomi / Arbeidsplassvurderinger
  • Yrkeshygiene / inneklima
  • Rusforebygging
  • Personalrettet smittevern
  • Vaksinering
  • HMS-kurs
  • Strålevern


Kontakt oss

Du kan enten ta kontakt med vår ekspedisjonstelefon 35 00 30 70, den enkelte saksbehandler i Bedriftshelsetjenesten - STHF eller med BHTs kontaktperson overfor din kommune Siri Stangeland telefon 35003082 / 48168515 eller sstang@sthf.no for nærmere avtale.

BHTs fellespostkasse er bht@sthf.no.


BHT møter i kommunen etter avtale. Dersom du vil møte opp hos oss finner du oss i 3 etg i bygg 6, Ulefossvegen, Skien (på psykiatriområdettil Sykehuset Telemark)

 

Adresse

Ulefossvegen 56
Bygg 6, 3 etg. (Psykiatriområdet)

 

Kartpunkt