Arbeidstakerorganisasjoner

Landsorganisasjonen forhandlingssammenslutning i den kommunale sektor/ LOK

Organisasjon

Navn Hovedtillitsvalgt

Fagforbundet
www.fagforbundet.no

FF

Anne Kisfoss Anderson 35957050/990 06 393
anne.kisfoss.anderson@sauherad.kommune.no

CREO
www.mfo.no 

CREO

Sendes: medlemsservice@creokultur.no

 

Landsforeningen for rådmenn og andre ledere
 http://radmann.fagforbundet.no/

LNR

Svein Taranrød tlf. 911 12 054
svein.tarandrod@sauherad.kommune.no

Fellesorganisasjonen for barneverns-pedagoger, sosionomer og vernepleiere
www.fo.no

F O

Jostein Fosse tlf. 971 73 705

jostein.fosse@bo.kommune.no

 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund / YS-K

 

 

 

Delta
www.delta.no

D

Sendes: post-tonsberg@delta.no  

 oppdat. 30.05.2017

Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon UHO

Utdanningsforbundet

www.utanningsforbundet.no

UF

Tor Reidar Kristoffersen

 post@sauherad.utdanningsforbundet.no

Norsk Sykepleierforbund
www.nsf.no

NSF

Birte Marten Oswald tlf. 414 62 251

birte.marten@online.no

Norsk Fysioterapeutforbund
www.fysio.no

NFF

Ole Martin Galborgen 41 81 25 85

ole.martin.galborgen@bo.kommune.no.

Skolelederforbundet

Nslf

 F.t. ikke medl. Sendes: Tom Arnesen

tom.arnesen@bo.kommune.no

Akademikerene

Naturviterne
www.naturviterne.no

NaFo

Christian Kleven-Skrettlingland tlf. 35 95 77 74

Christian.Kleven-Skrettingland@midt-telemark.no

Norges Ingeniørorganisasjon www.nito.no

 

NITO

Sendes: Ingrid Bergane 95727882

Ingrid.bergane@bo.kommune.no

Norges Juristforbund

 

Ikke HTV

Tekna

www.tekna.no

Tek

F.t ikke medlemmer

Den Norske Lægeforening
www.dnlf.no

DnLf

Solveig Tangen Nielsen -35957122

solveig_tangen@hotmail.com  

Den Norske Jordmorforening www.jordmorforeningen.no 

DNJ

Gerd Astrid Blaasvær gerd.astrid.blaasvaer@sauherad.kommune.no

Den Norske Psykologforening

Brita.Ronning.Iversen@bo.kommune.no   

NPF

Brita Rønning Iveren  35059666/91719190 Brita.Ronning.Iversen@bo.kommune.no

Uorganiserte

 

.

 

Oppdatert: 18.03.2019/aaf - Arkivsak 17/639-21

Husk å melde fra skriftlig om endringer.