Timelister

I Visma kan du registrere og se elektroniske timelister. Ansatte på Skolen og i Pleie og Omsorg benyttes hhv Visma Ressursstyring og Visma Flyt til dette. De aller fleste andre kan bruke de timeliste-skjemaene som ligger klare i Visma ERP/Min side.

Ulike timelister

1.    Timelønn – timelønnsregistrering, kveldstillegg, lør-/søndagstillegg
2.    Overtid – Overtid utover normalarbeidstid, for arbeidstakere med 37,5 timers arbeidsuke
3.    Diff overtid/helligdagstillegg til avspassering – Overtid og helligdagsgodtgjøring til avspassering.  Timene avspasseres og tillegget utbetales.

Her finner du, og registrerer timelister

1.    Klikk på "Meg selv"
2.    Velg "Personalskjema"
3.    Velg fane "Liste"
For mer informasjon om hvordan bruke alektroniske timelister, se brukerveiledning.