Reiseregning og refusjon utlegg

 

Reiseregning

I Visma/Min Side, under "Reiseregning" kan du registrere og se innsente reiseregninger.
 

 

Refusjon utlegg

Dette gjelder refusjon til ansatte som har handla på vegne av kommunen. Bruk skjema ‘Refusjon utlegg (DOC, 23 kB)

Før på:
1.     Navn på den som skal ha refusjon
2.    Ansvaret (4 siffer) som skal belastes
3.    Beløp
4.    Datoen skjemaet fylles ut
5.    Bankkontonummer det skal utbetales til
6.    Signatur (fra den som fyller ut skjemaet)
3.    Lim kvitteringene (de originale) på i angitt felt.  Bruk limstift eller tape.
4.    Bruk flere skjema hvis det er nødvendig
5.    Merkantil sender skjema til fakturaer@sauherad.kommune.no
6.    Attestant og Tilviser får det til godkjenning på arbeidslista si, konterer og godkjenner.
7.    Beløpet utbetales og konteres i regnskapet
 

Kontaktperson

Marianne Bergheim
Konsulent Lønn
E-post
Telefon 35 95 70 23
Mobil 409 13 172