Samarbeids- (SU) og Skolemiljøutvalg (SMU)

Samarbeidsutvalg (SU)

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådgivende organ og her er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonalet, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvor rektor skal være den ene. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Skolemiljøutvalget (SMU)

Det er skoleeiers og rektors ansvar at alle rådsorganene blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven. Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Elevene, foreldrene, skolen, ansatte i skolen og en representant fra kommunen skal være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU.

Skolemiljøutvalget kan be skolen om konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. For eksempel kan SMU behandle brukerundersøkelsene og se hva som kan forbedres på skolen ut fra de svarene som er kommet inn. SMU har ikke myndighet til å sette i gang tiltak, men bør følge opp og se at forbedringer blir gjort.

På Sauherad barne- og ungdomsskole 2019 - 2020 består SU/SMU av følgende personer

Representanter Namn SU SMU
 
Kommunen      
Elevråd      
Elevråd      
Undervisningspersonalet      
Undervisningspersonalet      
Andre ansatte      
FAU      
FAU      
Skolen/kommunen      
Kommunen       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møtedato, saksliste og referat

2018/2019

       
10.12.18 kl.17.30 - 18.30

 

10.12.18 kl. 18.30 - 19.30 

 

07.01.19 Kl. 17.00 - 17.55

 

   
08.04.19 Kl. 17.00 - 17.55

Saksliste

Referat

08.04.19 Kl. 18.00 - 19.00

Saksliste

Referat

02.02.19 Kl. 17.00 - 17.55

Saksliste

Referat

02.02.19 Kl. 18.00 - 19.00

Saksliste

Referat

18.11.19 Kl. 17.00 - 17.55

Saksliste

Referat

18.11.19 Kl. 18.00 - 19.00

Saksliste

Referat

 

SU kan uttale seg om følgende:

  • Ordensreglementet
  • Skolens informasjonsvirksomhet
  • Virksomhets- og utviklingsplaner for skolen
  • Forslag til budsjett
  • Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket
  • Plan for hjem-skole-samarbeid
  • Skolevurdering
  • Trafikkforholdene
  • Skoleskyss
  • Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene