Elevråd

 Klikk for stort bilde

Elevrådet på Sauherad barne- og ungdomsskole er en aktiv bidragsyter til et godt skole- og læringsmiljø


Elevrådet består av elevrådsstyret og selve elevrådet med representanter fra alle klasser på skolen. Elevrådets primæroppgave er å «arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til elevene».

 

Oppdrag

I henhold til Opplæringslovens §§ 11-2 og 11-6 skal alle grunnskoler med 5.-7 og 8.- 10. årstrinn samt videregående skole er pliktig til å ha et elevråd. Det ligger ingen begrensing i hvilke saker elevrådet kan ta opp, men i hovedsak dreier det seg om forhold som angår skole-, lærings- og arbeidsmiljø samt velferdsinteresser.

Elevrådet har møter i skoletiden. Her tar de opp saker som elever melder inn i klassene, og de diskuterer egne ideer og forslag til hva som kan fremme skole- og læringsmiljø.
Det er elevrådets oppgave å representere elevene på skolen ovenfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Det betyr at hvis det er noe du ikke er fornøyd med på skolen, kan du ta det opp i elevrådet. Elevrådet velges for et skoleår av gangen.
 

Innflytelse

Elevrådet kan uttale seg i alle saker som angår skolen, men loven gir ikke rådet noen myndighet til å ta bindende avgjørelser. Det er likevel slik at elevrådet representerer alle elevene ved skolen, og de vedtak som elevrådet gjør, er et uttrykk for elevenes vilje. På den måten har elevene innflytelse på det som skjer i skolen, og rektor vil i de fleste tilfeller ta hensyn til de vedtak elevrådet gjør.

 

ELEVRÅDET 2019/2020:

 

Hovedrepresentant

Vara

1a

 

 

2a

 

 

2b

 

3a

 

 

3b

 

 

4a

 

 

4b

 

 

5a

 

 

5b

 

 

6a

 

 

7b

 

 

7a

 

 

8a

 

 

8b

 

 

9a

 

 

9b

 

  

10a

 

 

10b