Elevråd

 Klikk for stort bilde

Elevrådet på Sauherad barne- og ungdomsskole er en aktiv bidragsyter til et godt skole- og læringsmiljø


Elevrådet består av elevrådsstyret og selve elevrådet med representanter fra alle klasser på skolen. Elevrådets primæroppgave er å «arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til elevene».

 

Oppdrag

I henhold til Opplæringslovens §§ 11-2 og 11-6 skal alle grunnskoler med 5.-7 og 8.- 10. årstrinn samt videregående skole er pliktig til å ha et elevråd. Det ligger ingen begrensing i hvilke saker elevrådet kan ta opp, men i hovedsak dreier det seg om forhold som angår skole-, lærings- og arbeidsmiljø samt velferdsinteresser.

Elevrådet har møter i skoletiden. Her tar de opp saker som elever melder inn i klassene, og de diskuterer egne ideer og forslag til hva som kan fremme skole- og læringsmiljø.
Det er elevrådets oppgave å representere elevene på skolen ovenfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Det betyr at hvis det er noe du ikke er fornøyd med på skolen, kan du ta det opp i elevrådet. Elevrådet velges for et skoleår av gangen.
 

Innflytelse

Elevrådet kan uttale seg i alle saker som angår skolen, men loven gir ikke rådet noen myndighet til å ta bindende avgjørelser. Det er likevel slik at elevrådet representerer alle elevene ved skolen, og de vedtak som elevrådet gjør, er et uttrykk for elevenes vilje. På den måten har elevene innflytelse på det som skjer i skolen, og rektor vil i de fleste tilfeller ta hensyn til de vedtak elevrådet gjør.

 

ELEVRÅDET 2018/2019: 

 

Hovedrepresentant

Vara

1a

Iver Ytreland

Henriette Hagen Pilodden

1b

Lotta Bø

Sarah Marie Jakobsen Gellein

2a

Tiril Johanne Gjessing Bay og Halvor Gullbring Dammen

3a

Ingelin Ytreland

Sander Vaalanes

3b

Sindre Svalbjørg Slokvik

Kari Brynjulvsrud Støa

4a

Aksel Sauro Tresland

Othilde Mælen Oskarsen

4b

Sander Steen

Sarah Jensen

5a

Knut Vågen Bunkholt

Halfdan Lund

5b

Neri Jakobsen Gellein

Tobias Ågedal Lian

6a

Olav Andre Tobro

Daniela Kurseviciute Stiekema

7a

Andreas Haug

Eriona Sejdiu

7b

Minda Brynsholmen

Maram Yamen

8a

Ola Kristoffer Vestgarden

Oda Aaland

8b

Kjetil Eek Fossen

Thea Grimstad Strand

9a

Tilde Grendahl Holmvik

Marius Solaas

9b

Elin Nordskog Rønningen

Doha Ali Mohammed  

10a

Sølve Friis Darrud

Fairuz Abdelrazig Hajali

10b

Ida Øien Dalen

Såmund Sauro Tresland