Art - et treningsprogram i sosial kompetanse

 Klikk for stort bilde

Skolen har trening av sosial kompetanse som en viktig del av sitt ansvarsområde. Forskning viser at økt sosial kompetanse gjør at elever får bedre utbytte av vanlig undervisning, bedre trivsel og større sosialt nettverk. Dette gir seg uttrykk både i klasserommet, i skolegården, i samhandling med voksne og i fritiden med venner i hjemmemiljøet.

Utviklingen de siste årene har ført til at det har blitt etablert ulike programmer for trening av sosial kompetanse. Et av dem er etablert av Arnold P. Goldstein m.fl, og heter ART.

Hva er ART-programmet?

ART er et strukturert pedagogisk program som har vist seg å være et effektivt redskap i forebygging, reduksjon og erstatning av antisosial atferd. ART har vært utsatt for omfattende effektstudier med gode resultater. Programmet har blitt brukt flere steder i verden, deriblant USA, Storbritannia og Sverige. I Norge er programmet nå i bruk ved skoler i flere fylker i landet.

ART er et gruppefokusert program som omfatter tre komponenter; sosial ferdighetstrening, sinnekontrolltrening og moralsk resonneringstrening.  

 

De tre komponenetene

 

Sosial ferdighetstrening

Sosial ferdighetstrening tar sikte på å lære eleven flere sosiale ferdigheter for å håndtere dagliglivets utfordringer. Slike utfordringer kan være å få oppmerksomhet fra andre, å starte eller føre en samtale, å be om hjelp, å stå imot gruppepress, å håndtere beskyldninger, å håndtere frykt m.m. Valg av ferdigheter som skal trenes foretas sammen med elevene og gjerne med andre lærere og foresatte.

 

Sinnekontroll

Sinnekontrolldelen vil bl.a. hjelpe elevene til å kjenne igjen både egne og andres følelser, kjenne igjen stress-situasjoner og hvordan håndtere egen og/eller andres sinne på en effektiv og konstruktiv måte slik at man kan unngå stress og/eller trøbbel.

 

Moralsk resonnering

Den moralske resonneringsdelen tar for seg to hovedmomenter; diskusjon av moralske dilemmaer og sosial beslutningstaking. Dvs. hvordan komme frem til felles holdninger omkring viktige og aldersrelevante temaer/utfordringer.

 

Skolens arbeid med programmet

Sauherad barne- og ungdomsskole har prøvd ut deler av programmet de siste årene. Deltagelsen er frivillig og elevene må søke for å få sjansen til å delta. Det er slik at i en ART-gruppe kan det være 8-10 elever.  De elevene som får tilbudet vil jobbe i en liten gruppe sammen med to lærere som er skolerte i denne metoden.

Arbeidet i gruppen vil være preget av faste og trygge rammer, og det vil være mye elevaktivitet når vi jobber. Elevene som får tilbudet vil trene en økt i uken over en ca ti ukers periode. Det vil gå brev hjem jevnlig, der vi forteller om hva vi gjør og hvordan det går. Det er viktig at dere hjemme og vi på skolen jobber sammen for elevenes beste.
 

 

Kontaktperson

Katrine Myklebostad Olsen
Sosiallærer Barneskolen
E-post

Adresse

Besøksadresse
Tinghaugv. 1, Gvarv

Postadresse
Sauherad barne- og ungdomsskole
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen
 

Kartpunkt