Sosiallærere på Sauherad barne- og ungdomsskole

 

Jon-Martin er sosiallærer ved Sauherad barne- og undomsskole.

En sosiallærer er en ansatt ved skolen som arbeider med elevenes sosiale miljø og trivsel. De er der for å passe på at alle har det fint, og gjennomføre tiltak som øker trivselen til elevene. I tillegg skal de være tilgjengelige for elever som ønsker å prate om vanskelige ting. 

 

Faste oppgaver i løpet av skoleåret er


I tillegg til de faste gruppene og kursene de har i løpet av året, jobbes det med andre grupper og enkeltelever.

Alle har rett til å trives

Kontaktperson

Jon- Martin Mathiesen
Sosiallærer
E-post
Telefon 35 95 77 00