Sosiallærere på Sauherad barne- og ungdomsskole

 Klikk for stort bilde

Alle har rett til å trives

Sauherad barne- og ungdomsskole har to sosiallærere. De har delt hovedansvaret for trinna mellom seg, men jobber mye sammen.

Barneskolen
Katrine Mylkebostad Olsen

Ungdomsskolen
Hege Nordskog


Faste oppgaver i løpet av skoleåret er


I tillegg til de faste gruppene og kursene de har i løpet av året, jobber de med andre grupper og enkeltelever.

Kontaktperson

Katrine Myklebostad Olsen
Sosiallærer Barneskolen
E-post
Hege Nordskog
Sosiallærer Ungdomsskolen