Elevenes skole- og læringsmiljø

Standarder for klasseledelse/læringsledelse ved Sauherad barne- og ungdomsskole

 

Relasjonen mellom elev og lærer

 
Vi må bry oss om alle elever, vise interesse for den enkelte, være støttende og ha forventninger om utvikling. Vi må gi både emosjonell og faglig støtte.
 
 • Alle elever skal oppleve at de blir sett hver dag, hver time.
 • Alle voksne skal hilse på elevene når de treffer dem i gangene/ute o.l. (Si «hei», smile, nikke, gi et blikk til)
 • Alle lærere skal kjenne elevene de har
 • Alle lærere skal henvende seg med navn til elevene
 • I klassens hovedrom skal det være klassekart på kateteret
 • Kontaktlæreren skal ha to planlagte elevsamtaler i året med elevene sine
 • Faglærerne/timelærerne skal ha individuelle samtaler med elevene i løpet av skoleåret
 • Konkrete tips til å bli bedre kjent med og skape relasjoner til elevene:
 • Læreren kan smette inn små samtaler med enkeltelever i timen
 • læreren kan somle på vei ut av klasserommet og gjøre seg tilgjengelig for de uformelle samtalene
 

Struktur, regler og rutiner

 
Struktur, regler og rutiner er virkemidler for å fremme læring og trivsel på skolen.
 


Rutiner i timen

 • Lærerne skal være raskt på plass når det ringer inn
 • Elevene skal stå oppstilt ved døren
 • Læreren skal låse opp og holde døren til alle elevene har gått inn. Læreren skal se og hilse på alle elevene når de går inn i klasserommet.
 • Elevene skal stå ved pultene sine til læreren hilser
 • Ved oppstart av dagen: dato og dagsplan skal skrives på tavla. Denne skal stå synlig ut dagen.
 • Navneopprop ved starten av dagen
 • Navneopprop i starten av hver time dersom lærerskifte
 • Mot slutten av timen/dagen/tema skal det være en oppsummering av det vi har gjort, det vi har lært og hvordan vi lærte det.
 • Før elevene går til friminutt skal klasserommet ryddes (pulter/kateter/gardiner osv) slik at det er klart til neste time.
 • Husk å lufte!
 • Lærer låser klasserommet.
 


Rutiner i friminuttene

 • De voksne skal være der elevene er.
 • De voksne skal ha gule vester når de har inspeksjon.


Regler

 • Alle voksne skal sette seg godt inn i skolens ordensregler og konsekvensstige.
 • Alle voksne skal være lojale i forhold til ordensreglementet selv om man ikke er 100% enig i alle reglene.
 • Ordensreglene skal gjøres kjent for elevene ved skoleårets oppstart.
 • Ordensreglene skal gjøres kjent for foreldrene ved skoleårets første FAU og foreldremøte.
 

Læringskultur

 
Vi skal skape en kultur som oppmuntrer til læring
 

Tydelig voksen

 
 • Lærerne skal møte godt forberedt til timene
 • Læreren skal være læringsleder i timene
 • Læreren skal gi få, men klare beskjeder
 • Læreren skal være konsekvent
 • Læreren må ha klare grenser, tydelige regler.
 • Læreren skal være lojal mot skolens ordensregler
 • Læreren skal være et positivt forbilde
 • Læreren skal være bevisst sitt kroppsspråk
 • Læreren kan gi ros i plenum, men irettesettelser bør skje en til en
 

Motivasjon, forventninger og vurdering

 
 • Lærerne skal organisere undervisningen slik at alle har mulighet til å oppleve mestring
 • Læreren skal uttrykke sine forventninger til elevene
 • Lærerne skal være i jevnlig dialog med eleven angående vurdering for læring
 • Vi skal vurdere underveis og direkte med elevene
 • Læreren skal ha fokus på det positive
 • Elevene skal ha kjennskap til vurderingskriteriene
 • Elevene skal også vurdere hverandre
 
NB! Vi har ansvar for å holde standardene, og vi har ansvar for å minne hverandre på å holde standardene.