Siste nytt fra skolen
Publisert 26.02.2019

Skolens kantine følger Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen. Klikk på vedlegget for oversikt over meny og informasjon om allergener.

Publisert 12.08.2018

 

Publisert 13.02.2018

 

Publisert 25.11.2017

 

Publisert 09.10.2017

 

Publisert 15.08.2017

Fra skoleåret 2017-2018 blir det obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for skoleelever på 1.- 4. årstrinn.

Publisert 15.08.2017

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Det skal være nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering.