Siste nytt fra skolen
Publisert 08.08.2019

 

 

Publisert 13.02.2018

 

Publisert 15.08.2017

Fra skoleåret 2017-2018 ble det obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for skoleelever på 1.- 4. årstrinn.

Publisert 15.08.2017

Fra 1. august 2017 ble det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Det skal være nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering.