Nye Sauherad skole

Sauherad kommune skal bygge ny barne- og ungdomsskole og kulturskole på Gvarv.  

Skolen planlegges for en 2-parallell 1-10 skole med kapasitet for 450 elever totalt. Skolebygget skal også inkludere Sauherad kulturskole.

Eksisterende barneskole og nybygg kobles sammen med innvendig gangforbindelse i anleggets nord-østre hjørne. Skolen vil etter utvidelsen bestå av to hovedelementer, dagens skole for 1. til 4. trinn (barnetrinn) og nybygget for 5. til 10. trinn (mellom- og ungdomstrinn). Totalt vil skolen bli på ca. 6500 m2, hvorav 4700 m2 er nybygg.

Samfunnshuset vil ikke bli berørt i forbindelse med bygging av ny skole. Eksisterende 5-10 bygg skal rives og erstattes med nye utearealer. Dette vil skje etter at nybygget er ferdig.

Skolen vil også få helt ny infrastruktur for trafikk til skolen. Det skal bl.a. opparbeides ny atkomstveg, g/s veg, sykkel- og bilparkeringer, bussholdeplass for skolebuss og «kiss & ride» løsning for av og påstigning.

 

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

Se flere bilder her (PDF, 794 kB)

 

Prosess og fremdrift

Skisseprosjektet ble behandlet i kommunestyret 11.06.2018, les saken her. Revidert skisseprosjekt ble vedtatt i kommunestyret den 26.11.2018, saken finner du her.

Prosjektet er nå inne i forprosjektfasen, hvor detaljer og løsninger innenfor byggets fotavtrykk skal løses. I forprosjektet skal også anbudsgrunnlaget for totalentreprisen skrives. Utlysning av entreprenør vil skje i mai/juni 2019.

Valg av entreprenør vil skje i juli/august 2019. Da starter også detaljprosjektering med forventet byggestart i september 2019.

Nybygget og deler av uteområdet er planlagt ferdigstilt desember 2020. Riving av eksisterende bygg og opparbeiding av resterende uteareal skal være ferdig i starten av 2021.

 

 

Tegninger

Kontaktperson

Martin Kaalstad
Avdelingsleder Vann / Avløp / Renovasjon / Vei
E-post
Mobil 900 20 594