Ansatte ved Sauherad barne- og ungdomsskole

Trinn
Navn
Funksjon
Ledelse
   
  Tine Kvilekval Rektor
 
Svein Inge Ståland
Inspektør
  Marianne Strandberg Inspektør
SFO
 
 
 
Gry Karin Eika
Leder på SFO.
Administrasjon
   
 
Gunn Vogsland
1.sekretær
 
Susie Bakaas
1.sekretær
 
Torgun Høvik
50% spespedkoordinator
Kantine    
  Hildur Thomassen Leder på kantina
1.- 4.trinn
   
 
Norill Mallasvik
Teamleder 1.-4.trinn
 
Jorunn Helene Kaasa
Kontaktlærer, 1. klasse
 
Jarle Alfsen
Kontaktlærer, 1. klasse
 
Mads Pedersen Dorholt
Kontaktlærer, 1. klasse
 
Helene Haukvik Kontaktlærer, 2A
 
Berit Bø
Kontaktlærer, 2B
 
Sigrid Descheemaeker
Kontaktlærer, 2A/2B
 
Åshild Soltvedt
Kontaktlærer, 3A
  Bjørg Gulliksen Kontaktlærer, 3B. ATV
 
Hanne Gudveig Stærk
Kontaktlærer, 4A
 
Sigrunn E. Pedersen
Kontaktlærer, 4B
 
Terje Aasen
Kontaktlærer, 4A/4B
  Gyril Sundstøl Lærer
 
Berit Verpe Tollehaugen
Lærer
 
Tove Kristin Lunde
Lærer
  Linda Fredriksen Lærer
 
Inger Lise Bråthen
Assistent
 
Bård Søråsdekkan
Fagarbeider
 
Kaja Lien Solaas
Asssistent
 
Ingrid Sundsvalen 
Assistent
5. - 7.trinn    
 
Tor Reidar Kristoffersen Teamleder 5.-7. trinn
  Bendic Poppe Teamleder 5.-7.trinn
  Sissel Sundsvalen Kontaktlærer 5A
  Katrine M Olsen Kontaktlærer 5B
  Ellen M. Gravklev Kontaktlærer 6A
  Silje Karine Stoa Kontaktlærer 6A
  Irene Lauvrak Kontaktlærer 7A
  Camilla Skiaker Mælen Kontaktlærer 7B
  Synnøve Straume Dale Permisjon
 
Jeanett Brekke Verpe Permisjon
  Hilde Næss Lærer
  Tone Anne Byberg Assistent
  Camilla Slaaen Assistent
  Karine Nybøle Høibø Assistent
8. - 10.trinn
   
 
Hege Nordskog Permisjon
 
Eilef Bergan Hansen Kontaktlærer 8A
 
Stian Smeplass
Kontaktærer 8B
 
Jorunn Kaasa Kontaktlærer 9A
 
Vigdis Birkeland Kontaktlærer 9B
  Elisabeth Solberg
Kontaktlærer, 10A
  Heidi Broen Eriksen
Kontaktlærer, 10B
 
Jon- Martin Mathiesen
Kontaktlærer, 10A/10B
  Linda Meyer
Permisjon
  Samira El-Hajj Lærer
  Reidun Knatterud Teamleder 8.-10. trinn
 
Bjørn Edmund Fosstveit
Lærer
 
Torill Sundsvalen
Lærer
 
Erland Skjærum
Lærer
 
Zlatko Illieski
Lærer
 
Jørn Myrland
Lærer, verneombud
  Marie Hynne Permisjon
 
Bodil Engeset
Lærer
  Elin Kleppe Lærer
 
Daniel Næss
Lærer
 
Guri Espedalen
Lærer og rådgiver
 
Tove Bakaas
Lærer, kontaktlærer elevråd
 
Asbjørn Tolo
Lærer, HTV
  Marianne Espeseth
 
Linda Marie Vikje
Lærer
 
Anne Kristin Vaa Haukvik
Assistent
 
Ingrid Elisabeth Lia
Assistent
  Ingrid Sønstebø Kaasa Assistent og skolebibliotekar
  Camilla Slaaen
Assistent
 
Åse Tveiten
Assistent