Utsatt/fremskutt skolestart

Foreldre/foresatte som ønsker det, kan søke om utsatt eller fremskutt skolestart for barn som skal begynne i grunnskolen etter Opplæringsloven §2-1.

Dersom foreldrene søker om det eller samtykker, kan kommunen etter sakkyndig vurdering la et barn begynne på skolen ett år før ordinær skolestart, når det har fylt 5 år innen 1. april. Dersom det etter sakkyndig vurdering er tvil om barnet er kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen, har barnet rett til utsatt skolestart dersom foreldrene krever det.

Hvordan søke om utsatt/fremskutt skolestart?

Skriftlig søknad sendes til skole- og barnehageansvarlig i kommunen i god tid før innskriving før 31.12. året før.

Behandlingstid

Etter Forvaltningslovens bestemmelser skal vedtak i enkeltvedtakssaker fattes innen tre uker etter at søknad er mottatt i kommunen. Det skal sendes midlertidig svar dersom dette ikke er mulig.

Klagemuligheter

Vedtak om utsatt eller fremskutt skolestart er enkeltvedtak som kan påklages innen tre uker etter at søknaden er mottatt. Klagen sendes til skole- og barnehageansvarlig i kommunen.

 

Kontaktperson

Beate Darrud
Kommunalsjef Oppvekst
E-post
Telefon 35 95 70 08
Mobil 958 00 076

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt