Skolemiljø - mobbing og mistrivsel

Fra 1. august 2017 ble det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Det skal være nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Alle ansatte på skolen har en plikt til å følge med, gripe inn, varsle om mistanke, undersøke, sette inn tiltak og dokumentere hva som gjøres.

Udir har laget et nytt rundskriv som blant annet gir informasjon om hva skolen skal gjøre hvis en elev ikke har det trygt og godt på skolen, og om elever og foreldres mulighet til å melde saken til fylkesmannen.

Se rundskriv (PDF, 199 kB)

 

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra.

Hvis en voksen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Rektor skal informere eleven og deg som forelder om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Skolen skal ta hensyn til barnets beste i alle vurderinger.


Hva hvis en elev blir krenket av en ansatt på skolen?

Alle som jobber på skolen har ansvar for at krenkelser som mobbing ikke skal skje. Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier, som vil følge opp saken videre.

 

Blir du mobbet? - meld fra!

 

Du kan melde fra om alt som gjør at du ikke opplever å ha det trygt og godt på skolen. Det kan være trakassering, diskriminering, mobbing, utestenging og andre ting som gjør at du mistrives.

Meld fra til noen på skolen eller en voksen som kan kontakte skolen.

 

Når du mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe mobbing

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan dere melde saken til Fylkesmannen.

  • først må dere ha tatt opp saken med rektor på skolen
  • det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor
  • saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med Fylkesmannen. Du må ta kontakt med Fylkesmannen i det fylket du bor. Du velger selv om du vil ringe, sende e-post eller brev.

Meld fra til Fylkesmannen på nett
 

Fylkesmannen i Telemark
Statens hus
Gjerpensgate 14, Skien

Telefon:  35 58 61 10
E-postadresse: fmtepost@fylkesmannen.no

Kontaktperson

Svein Inge Ståland
Inspektør
E-post
Telefon 35 95 77 04
Mobil 905 27 880

Adresse

Besøksadresse
Tinghaugv. 1, Gvarv

Postadresse
Sauherad barne- og ungdomsskole
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen
 

Kartpunkt